Giao diện website

Thêm video vào website của bạn
Theo nhiều số liệu thống kê, video giúp khách mua hàng ở lại website lâu hơn, cũng như có cảm giác trải nghiệm tốt hơn. Điều này giúp gia tăng lượng khách...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 10:59 SA
Thêm trang liên hệ và bản đồ vào website
Trang liên hệ có tầm quan trọng trong một website, đóng vai trò như một cầu nối giữa khách mua hàng với cửa hàng của bạn. Một trang liên hệ đầy đủ bao g...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 11:01 SA
Hiệu chỉnh mã nguồn giao diện
Giao diện là bộ mặt của một website, là ấn tượng đầu tiện khi người dùng truy cập vào website. Một giao diện website được thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp sẽ...
Wed, 11 Tháng 8, 2021 at 8:51 SA
Array, Filters - mảng, bộ lọc
Danh sách các bộ lọc được sử dụng để làm giảm danh sách đầu ra. Join – liên kết Liên kết các yếu tố của một danh sách với ký tự được bỏ qua như một tham s...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 11:09 SA
Bộ lọc chung
Bộ lọc chung phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm định dạng, chuyển đổi, và ứng dụng các lớp CSS. date Thay đổi định dạng thời gian Input {{arti...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:09 CH
Bộ lọc HTML
Các Bộ lọc HTML bọc các assets (Tài sản là những tập tin riêng lẻ tạo nên shop’s theme) trong các tag HTML  img_tag Sinh ra một tag hình ảnh. Đầ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:09 CH
String Filters – bộ lọc chuỗi
Bộ lọc chuỗi được sử dụng để thao tác đầu ra và các biến của kiểu string. append Gắn kí tự vào một chuỗi  Đầu vào {{‘sales’|append:’....
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:09 CH
Money Filters – bộ lọc tiền tệ
Money filters định dạng giá cả dựa trên Định dạng tiền tệ được tìm thấy tại phần cấu hình. Money – tiền tệ Định dạng của giá cả dựa trên sự cà...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:09 CH
Math Filters – bộ lọc toán học
Bộ lọc toán học cho phép bạn ứng dụng các công việc tính toán. Bộ lọc toán học liên kết cùng với nhiều bộ lọc khác, được áp dụng theo thứ tự từ trái qua ph...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:09 CH
Các bộ lọc URL
Các bộ lọc URL xuất ra các đường dẫn để truy cập tới mạng lưới phân phối nội dung của Haravan (Content Delivery Network – CDN). Chúng cũng được sử dụng để t...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:09 CH

Cùng danh mục

Siêu Khuyến Mãi Black Friday - Tặng Thêm 50% Thời Gian Sử Dụng