Thiết lập giao diện website

Bộ lọc chung
Bộ lọc chung phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm định dạng, chuyển đổi, và ứng dụng các lớp CSS. date Thay đổi định dạng thời gian Input {{arti...
Sun, 7 Tháng 8, 2022 tại 9:49 CH
Thao tác điều chỉnh giao diện Website
Giao diện là phần sẽ được hiển thị trên Website của người bán và trực tiếp ảnh hưởng đến cảm nhận ban đầu của khách hàng. Vì vậy, người bán cần thiết lập mộ...
Sun, 12 Tháng 2, 2023 tại 10:49 CH
Bộ lọc HTML
Các Bộ lọc HTML bọc các assets (Tài sản là những tập tin riêng lẻ tạo nên shop’s theme) trong các tag HTML  img_tag Sinh ra một tag hình ảnh. Đầu vào {{...
Sun, 7 Tháng 8, 2022 tại 9:52 CH
String Filters – bộ lọc chuỗi
Bộ lọc chuỗi được sử dụng để thao tác đầu ra và các biến của kiểu string. append Gắn kí tự vào một chuỗi  Đầu vào {{‘sales’|append:’.jpg’}} Đầu ra sa...
Sun, 7 Tháng 8, 2022 tại 9:55 CH
Money Filters – bộ lọc tiền tệ
Money filters định dạng giá cả dựa trên Định dạng tiền tệ được tìm thấy tại phần cấu hình. Money – tiền tệ Định dạng của giá cả dựa trên sự cà...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 tại 2:09 CH
Math Filters – bộ lọc toán học
Bộ lọc toán học cho phép bạn ứng dụng các công việc tính toán. Bộ lọc toán học liên kết cùng với nhiều bộ lọc khác, được áp dụng theo thứ tự từ trái qua ph...
Sun, 7 Tháng 8, 2022 tại 9:51 CH
Các bộ lọc URL
Các bộ lọc URL xuất ra các đường dẫn để truy cập tới mạng lưới phân phối nội dung của Haravan (Content Delivery Network – CDN). Chúng cũng được sử dụng để t...
Sun, 7 Tháng 8, 2022 tại 9:56 CH
Cấu hình hiển thị chi nhánh mua hàng trên website
Nhà bán hàng với nhiều chi nhánh bán hàng và mong muốn hiển thị trên website để người mua có thể dễ dàng lựa chọn chi nhánh mua hàng. Tính năng này sẽ giúp ...
Sun, 7 Tháng 8, 2022 tại 10:02 CH
Tìm hiểu về bộ yếu tố Core Web Vitals đánh giá hiệu quả website
Haravan vừa cập nhật bộ chỉ số Core Web Vitals tập hợp các chỉ số thiết yếu của website bao gồm các khía cạnh liên quan đến trải nghiệm người dùng trê...
Tue, 13 Tháng 6, 2023 tại 10:50 SA
Chống sao chép bài viết hình ảnh
Viết blog là một cách tuyệt vời nhất giúp tăng thêm lượt truy cập vào website và tăng thời gian khách hàng dừng chân tại website của bạn. Bạn có thể sử dụng...
Mon, 7 Tháng 11, 2022 tại 9:51 SA

Cùng danh mục