Ứng dụng Haravan Flow

Haravan Flow CDV02 - Cảnh báo qua Telegram khi đơn có giảm giá sâu (Ví dụ đơn giảm hơn 500k)
Khi có đơn hàng được giảm giá quá sâu, flow sẽ tự động gửi tin nhắn vào group Telegram để theo dõi  Để flow hoạt động, bạn cần: Kích hoạt Flow mẫu Lấ...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:02 CH
Haravan Flow CDV13 - Tự động ẩn/hiện sản phẩm trên danh sách khi sản phẩm hết hàng/ hoặc có hàng
Flow này sẽ tự động ẩn sản phẩm khi tổng tồn kho của sản phẩm bằng 0 và cho hiển thị khi sản phẩm được cập nhật tồn kho (tổng tồn sản phẩm lớn hơn 0) MỤC L...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:03 CH
Haravan Flow CDV08 - Cảnh báo qua Telegram khi sản phẩm có tồn khả dụng bằng 0
Khi tồn kho khả dụng của sản phẩm bằng 0, flow sẽ tự động gửi tin nhắn qua group Telegram để nhân viên có thể xem xét và cập nhật tồn kho cho sản phẩm Để f...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:03 CH
Haravan flow CDV05 - Tổng hợp vào Google Sheet các đơn chọn hình thức chuyển khoản để thuận tiện đối soát
Flow này sẽ tự động tổng hợp các đơn chọn hình thức chuyển khoản để nhân viên có thể dễ dàng tiến hành đối soát sau. Để flow hoạt động, bạn cần: Liên kế...
Thu, 25 Tháng 1, 2024 tại 10:17 CH
Haravan Flow CDV07 - Cảnh báo qua Telegram sản phẩm có tồn kho dưới mức an toàn
Flow này sẽ tự động gửi tin nhắn vào group telegram khi sản phẩm có tồn kho khả dụng dưới mức an toàn (mức an toàn này do bạn tùy ý thiết lập). Để flow hoạ...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:02 CH
Haravan Flow CCX02 - Phân loại đơn theo hạng thành viên, dựa trên tổng chi tiêu
Flow sẽ tự động gắn nhãn đơn hàng theo hạng thành viên, để nhân viên có thể có thể xử lý phù hợp. Hiện hệ thống đang mặc định các nhãn đơn hàng là TIER:SILV...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:03 CH
CDV12 - Tự động tag đơn hàng khi khách đặt mua sản phẩm đặc biệt cần theo dõi (Ví dụ áo khoác mới ra)
Hệ thống sẽ tự động gắn nhãn đơn hàng có chứa những sản phẩm đặc biệt (ví dụ sản phẩm mới). Nhờ đó mà nhân viên có thể dễ dàng theo dõi được biến động của n...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:03 CH
Haravan Flow CCX04 - Tự động xác thực và tag đơn phân loại nếu khách mua là nhân viên nội bộ
Giúp team phân loại đơn hàng từ nhân viên nội bộ dựa trên nhãn gắn F:NỘI BỘ và tự động xác thực đơn hàng. Để flow hoạt động, bạn cần: Kích hoạt Flow ...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:04 CH
CFI07 - Tự động xác thực đơn hàng mua online có giá trị tối đa quy ước, COD, và khách đã từng mua hàng
Khi có đơn hàng từ nhóm khách hàng đã từng mua hàng, chọn hình thức COD và đơn đạt giá trị quy ước trong flow.  Để flow hoạt động, bạn cần: Kích hoạt fl...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:04 CH
Haravan Flow CFI08 - Tự động xác thực đơn giá trị theo quy ước (ví dụ 3 triệu) khi khách hàng thanh toán online thành công
Flow sẽ tự động xác thực khi đơn được thanh toán online thành công và có giá trị theo quy ước thiết lập trong flow.  Để flow hoạt động, bạn cần: Kích ho...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:04 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay