Báo cáo

Bạn gặp rắc rối khi thao tác với mục Báo cáo? Bạn có những thắc mắc cần giải đáp? Xem chi tiết tại đây!

Có gì khác biệt giữa Báo cáo doanh thu và Báo cáo tài chính ?
Khi xem báo cáo tại Haravan, bạn sẽ nhìn thấy 2 loại báo cáo: Báo cáo doanh thu (báo cáo bán hàng) và Báo cáo tài chính. Vậy đâu là sự khác biệt? Báo c...
Thu, 3 Jan, 2019 at 3:22 PM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.