Bán hàng đa kênh

Làm sao để chỉnh sửa được thông tin sản phẩm khi đã đồng bộ lên Zalo shop ?
Tại Zalo Shop, Nhà bán hàng vào Zalo Official Account ➨ Cửa hàng ➨ Sản phẩm chọn thao tác Sửa để chỉnh sửa lại thông tin sản phẩm đã đồng bộ.
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:37 PM

Cùng danh mục