Bán hàng đa kênh

Bạn sẽ hiểu hơn về việc kết nối và đồng bộ Haravan với Facebook Shop, Zalo, Lazada,....

Làm sao để chỉnh sửa được thông tin sản phẩm khi đã đồng bộ lên Zalo shop ?
Tại Zalo Shop, Nhà bán hàng vào Zalo Official Account ➨ Cửa hàng ➨ Sản phẩm chọn thao tác Sửa để chỉnh sửa lại thông tin sản phẩm đã đồng bộ.
Thu, 3 Jan, 2019 at 2:37 PM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.