Thiết lập hệ thống

Có thể đổi tên miền abc.myharavan.com thành bcd.myharavan.com không ?
Website của Nhà bán hàng hiện có cấu trúc: tên-cửa-hàng.myharavan.com.  Hệ thống Haravan cho phép Nhà bán hàng thay đổi tên cửa hàng duy nhất một lần sa...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:20 AM
Tại sao không nhận được email từ Haravan ?
Có rất nhiều lý do gây nên tình trạng này. Bạn có thể xem xét các nguyên do sau: Hộp thư đầy, không còn dung lượng lưu trữ => Xóa bớt email. Email ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:24 AM
Các loại tiền tệ mà Haravan cho phép sử dụng ? Sử dụng đồng bảng Anh có được không ?
Hệ thống Haravan hiện hỗ trợ cho khách hàng sử dụng 1 trong 2 đơn vị tiền tệ: VND và USD. Để thiết lập đơn vị tiền tệ cho website, bạn vào Cấu hình ➨ Cấ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:24 AM
Tại sao không phân quyền tài khoản trên Trang quản trị được ?
Để có thể phân quyền tài khoản được, bạn phải hội đủ 2 điều kiện sau: Tài khoản của bạn là tài khoản chủ sở hữu. Số lượng quản trị viên (user) đã phân...
Tue, 17 Tháng 7, 2018 at 3:49 PM
Vì sao không đăng nhập được vào Trang quản trị, không thay đổi mật khẩu vào quản trị được ?
Nguyên do có thể do: Bạn gõ sai mật khẩu (truy cập vào đây để tìm hiểu cách thiết lập lại mật khẩu). Tài khoản quản trị viên của bạn đã bị xóa khỏi da...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:38 AM
Làm gì khi quên mật khẩu vào Trang quản trị Haravan ?
Khi bạn quên mật khẩu vào Trang quản trị Haravan, hãy nhấp vào Bạn quên mật khẩu để hệ thống cấp lại mật khẩu mới. Bạn vui lòng xem chi tiết cách thực h...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:39 AM
Làm sao bỏ mật khẩu bảo vệ cửa hàng ?
Để bỏ mật khẩu bảo vệ cửa hàng, bạn thực hiện như sau: Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Cấu hình. Bạn kéo xuống cuối trang, vào mục Mật khẩu cửa hàng. ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:39 AM
Chức năng “File” trong Trang quản trị dùng để làm gì ?
Mục File trong Cấu hình hỗ trợ bạn tải các file hình ảnh, Word, Excel,.. Việc tải hình lên đây giúp bạn thuận tiện hơn trong việc lấy liên kết hình ả...
Tue, 24 Tháng 7, 2018 at 9:36 AM

Cùng danh mục