Tên miền

Tại sao trình duyệt web lại báo là "Kết nối không riêng tư/Kết nối chưa được bảo vệ" ?
Khi bạn truy cập website, nhận được thông báo “Kết nối không riêng tư/Kết nối chưa được bảo vệ” như hình sau: Thì bạn nên xem xét các nguyên do sau...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:18 PM
Chuyển từ htpp sang htpps thì có ảnh hưởng SEO không ?
Không ảnh hưởng.  Tuy nhiên, do Webmaster Tool xem http và https là khác nhau, cho nên bạn cần vào Webmaster Tool thêm https, và kiểm tra lượng truy cập ...
Wed, 11 Tháng 7, 2018 at 3:02 PM
Tại sao link của Haravan lại có /collections, /blog ? Có thể bỏ hoặc thay đổi không ?
Cấu trúc link /collections, /products, /pages, /blog,.. là mặc định của hệ thống, có tác dụng phân loại trang, nên không thể bỏ hay thay đổi được. Bạn v...
Wed, 18 Tháng 7, 2018 at 9:45 AM
Làm sao để thêm các thẻ meta description, meta keyword, title trong Haravan ?
Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng tối ưu SEO thông qua Tiêu đề trang (tương đương meta title), Mô tả trang (tương đương meta description), Đường dẫn (URL...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:19 PM
Email doanh nghiệp Haravan cung cấp có thể quản lý hộp thư đến/đi của nhân viên không ?
Không.  Chức năng này hiện tại Haravan chưa hỗ trợ.
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 3:58 PM
Cách tạo chữ ký cho email doanh nghiệp ?
Để tạo chữ ký cho email doanh nghiệp, bạn xem hướng dẫn tại đây. Để được hướng dẫn chi tiết, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:20 PM
Tại sao không tạo được email doanh nghiệp ?
Khi tại email doanh nghiệp không thành công, bạn gặp tình trạng như hình: Thì nguyên do là sau khi bạn tạo xong một tài khoản email doanh nghiệp, b...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 3:05 PM