Ứng dụng khác

Haravan Mobile App
Mục lục: 1. Tải ứng dụng 2. Đăng nhập 3. Trang chủ: 4. Trang Đơn hàng 5. Trang chi tiết đơn hàng 6. Thay đổi thông tin khách hàng:  7. Xác thực đơn ...
Thu, 13 Tháng 1, 2022 tại 4:25 CH
Haravan Mobile App - Đơn hàng
Trang đơn hàng hiển thị tất cả đơn hàng hiện có trên Trang quản trị Haravan.  Bạn cần quan tâm 1. Trang Đơn hàng 2. Trang chi tiết đơn hàng 1. Tr...
Fri, 2 Tháng 7, 2021 tại 6:11 CH
Ứng Dụng Wholesale (Bán sỉ)
Bên cạnh các Khách mua hàng mua bán lẻ, Nhà bán hàng còn có thể có một (nhiều) đại lý là các khách mua sỉ. Đây được gọi là "mối" và đem lại nguồ...
Fri, 19 Tháng 11, 2021 tại 8:44 SA
Haravan Mobile App - Thay đổi thông tin khách hàng
Để thay đổi thông tin khách hàng, Nhà bán hàng thực hiện:  Nhà bán hàng nhấp chọn Khách hàng. Hệ thống hiển thị các thông tin tài khoản và thông tin...
Wed, 13 Tháng 10, 2021 tại 9:22 SA
Haravan Mobile App - Phiên bản ứng dụng
Nhà bán hàng có thể biết được ứng dụng đang sử dụng thuộc phiên bản nào. Nhà bán hàng vào Cài đặt. Xem thông tin phiên bản ứng dụng trên góc phải trên cù...
Fri, 2 Tháng 7, 2021 tại 6:15 CH
Hướng dẫn cấu hình máy in wifi trên app Haravan
Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn nhà bán hàng thực hiện kết nối máy in wifi trên app Haravan để nhà bán hàng có thể thao tác thiết lập in đơn hàng, đơn vận...
Tue, 13 Tháng 9, 2022 tại 4:57 CH

Cùng danh mục