Tồn kho

Điều chỉnh giá vốn
Mỗi lần nhập kho, giá vốn của sản phẩm có thể biến động do thời điểm hay người bán có nhà phân phối mới.  Điều chỉnh giá vốn bằng 2 cách: Điều chỉnh trự...
Wed, 17 Tháng 11, 2021 at 10:19 SA
Tạo phiếu mua hàng
Với tồn kho nâng cao, người bán có thể quản lý tình trạng mua bán, xuất nhập kho với nhà phân phối qua phiếu mua hàng. Chức năng chính của trang này:&nb...
Thu, 19 Tháng 8, 2021 at 10:58 SA
Chi tiết phiếu mua hàng
Phiếu mua hàng sẽ gồm 2 thẻ: Thẻ Chi tiết & Thẻ Lịch sử. Nội dung 1) Thông tin trên thẻ Chi tiết 2) Thông tin trên thẻ Lịch sử 1) Thông tin ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 4:25 CH
Nhận hàng
Sau khi tạo phiếu mua, người bán cần xác nhận nhận hàng thì việc mua hàng mới hoàn chỉnh. Người bán cần kiểm tra số lượng từ nhà phân phối báo qua.  Bạn...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 11:08 SA
In phiếu mua hàng
Bạn cần quan tâm: Cách in phiếu mua hàng In phiếu mua hàng Tại admin Haravan, vào Quản lý Tồn kho > chọn Mua hàng. Chọn Phiếu mua hàng cần i...
Wed, 24 Tháng 3, 2021 at 5:16 CH
Nhập file dữ liệu trong phiếu điều chuyển
Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần điều chuyển, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để điều chuyển được nhanh hơn.  B...
Thu, 15 Tháng 4, 2021 at 1:41 CH
Nhập file dữ liệu trong phiếu mua hàng
Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần mua hàng, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để mua hàng được nhanh hơn.  Nhập fi...
Thu, 8 Tháng 4, 2021 at 5:10 CH

Cùng danh mục

Siêu Khuyến Mãi Black Friday - Tặng Thêm 50% Thời Gian Sử Dụng