Cấu hình

Đặt lại mật khẩu
Nếu Nhà bán hàng quên mật khẩu đăng nhập, thì có thể đặt lại mật khẩu bằng cách làm theo các hướng dẫn này. Để đặt lại mật khẩu: 1. Đăng nhập vào Trang qu...
Mon, 25 Tháng 7, 2022 at 3:29 CH
Hướng dẫn cài đặt Web Push với Onesignal
Push notification là những tin nhắn do server đẩy xuống client thông qua một cổng cloud message nào đó rồi từ cổng này sẽ thông báo xuống máy chúng ta là có...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 at 2:16 CH
Hướng dẫn khắc phục tình trạng máy không thể truy cập vào website
Hiện tại người dùng sử dụng một số thiết bị có thể không truy cập được vào website sử dụng nền tảng của Haravan. Nguyên nhân của sự cố này là do tổ chức Let...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 at 2:13 CH
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CRT VÀ PRIVATE KEY CÓ KHỚP NHAU KHÔNG
Để có thể sử dụng SSL ngoài, trước tiên bạn cần phải có các chứng chỉ CRT và Private Key để Haravan có thể tích hợp vào website cho bạn. Lưu ý rằng 2 chứng ...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 at 2:08 CH
Tổng quan về bảo mật hai lớp
1. Tính năng bảo mật 2 lớp cho tài khoản Haravan Bảo mật 2 lớp là việc thêm một bước vào hoạt động đăng nhập thông thường. Nếu không có bảo mật 2 lớp, b...
Mon, 25 Tháng 7, 2022 at 2:58 CH
Nhóm phân công
Việc phân quyền và trao quyền cho quản trị viên sẽ không thực sự đầy đủ nếu bỏ qua việc thiết lập nhóm phân công. Bằng cách sử dụng một cách chuẩn xác và li...
Mon, 25 Tháng 7, 2022 at 2:49 CH
Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu in vận đơn
Trên vận đơn khi in từ Haravan sẽ có đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc đóng gói và Shipper nhận hàng như: mã đơn hàng, mã vận đơn, Barcode để shipper...
Wed, 15 Tháng 6, 2022 at 3:41 CH

Cùng danh mục