Cập nhật tính năng mới ✨

Haravan cập nhật tính năng mới - 08/11/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Omnipower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 08/11 với nhiều cải thiện ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:54 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 01/11/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Omnipower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 01/11 với nhiều cải thiện ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:54 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 19/07/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/07 với hai sự thay đổi quan trọng...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:54 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 17/06/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 17/6 với hai tính năng quan trọng: 1. C...
Mon, 17 Tháng 6, 2019 at 2:11 PM
Haravan cập nhật tính năng mới - 04/06/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật Haravan ngày 04/06 với các tính năng mới: 1. N...
Wed, 5 Tháng 6, 2019 at 7:23 AM
Haravan cập nhật tính năng mới 19/05/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, chúng tôi trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/5 với hai tính năng mới: 1. Thêm tính năng in barcode...
Mon, 20 Tháng 5, 2019 at 1:53 PM
Haravan cập nhật tính năng mới - 03/11/2020
Quý khách hàng thân mến, Hôm nay Haravan hân hạnh giới thiệu đến mọi người nội dung bản cập nhật tháng 11/2020. Bản cập nhật này mang đến cho bạn khả nă...
Tue, 3 Tháng 11, 2020 at 1:12 PM
Giới thiệu bản cập nhật ứng dụng ngày 18/11/2020 ✨
Xin chào mọi người! Hôm nay Haravan hân hạnh thông báo đến mọi người về bản cập nhật mới nhất ngày 18/11. Lần cập nhật này đã bổ sung thêm chế độ xem tổng ...
Thu, 19 Tháng 11, 2020 at 11:59 AM

Cùng danh mục