Kho ứng dụng

Tích điểm thưởng có áp dụng khi bán tại cửa hàng không ?
App tích điểm thưởng có thể áp dụng ngay cả khi bán hàng tại cửa hàng (POS). Để có thể sử dụng được, bạn có thể chọn hình thức áp dụng là “Giá trị đơn h...
Wed, 18 Tháng 7, 2018 at 11:33 AM
Có thể in baracode hàng loạt được không ?
Hiện tại in baracode cho sản phẩm không in hàng loạt được, hệ thống chỉ hỗ trợ in baracode cho từng sản phẩm.
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 11:04 AM
Nên sử dụng máy in baracode nào ?
Máy in chuyên dụng để in baracode là Printer 350B
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 11:04 AM
Làm cách nào để thêm Nút mua hàng cho một trang web khác ?
Bạn sử dụng ứng dụng Haravan Widgets được cung cấp miễn phí từ nhà phát triển Haravan. Bằng cách cài đặt ứng dụng, chọn chức năng tạo Nút mua hàng, chọn...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 3:58 PM
Có thể xóa hoặc chỉnh sửa Nút mua hàng được nhúng vào website ?
Có thể.  Bằng cách xóa mã nhúng hoặc chỉnh sửa ID sản phẩm trong mã nhúng, bạn có thể xóa nút mua hàng, hoặc thay đổi sản phẩm được nhúng. Mã nhúng ...
Mon, 8 Tháng 10, 2018 at 2:34 PM
Tại sao không thể đồng bộ được sản phẩm từ Kiotviet sang Haravan ?
Việc đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet sang Haravan phải tuân theo một số quy tắc. Do đó, bạn cần kiểm tra xem khi thực hiện đồng bộ đã thực hiện đúng và đủ c...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 3:54 PM
Đơn hàng từ Kiotviet khi đồng bộ sang Haravan báo lỗi ?
Rule đồng bộ của Kiotviet với Haravan có nhiều nguyên tắc và ràng buộc khác nhau. Do đó, đôi khi phát sinh lỗi trong quá trình vận hành.  Để xem chi tiế...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 3:55 PM
Sau khi đơn hàng phát sinh thì khi nào thì tồn kho tại KiotViet mới được trừ ?
Tại haravan khi thao tác chọn nhà giao hàng hoàn tất khi đó phiếu đặt hàng bên KiotViet chuyển từ trạng thái phiếu tạm sang hoàn tất. Lúc này số lượng sản p...
Wed, 18 Tháng 7, 2018 at 11:38 AM
Đăng nhập Kiotviet báo lỗi, phải làm sao ?
Khi gặp lỗi đăng nhập trên hệ thống, bạn gửi thông tin tài khoản đăng nhập Kiot Việt (Link đăng nhập, tài khoản, mật khẩu) toàn quyền và tình trạng lỗi về b...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 1:51 PM
Tại sao đã tạo sản phẩm tại KiotViet rồi nhưng thấy không đồng bộ về Haravan ?
Do 2 nguyên do sau: Chưa chọn kho liên kết tại KiotViet. Không chọn “Được bán trực tiếp”.
Wed, 18 Tháng 7, 2018 at 11:40 AM

Cùng danh mục