Kho ứng dụng

Kho ứng dụng do Haravan và các nhà phát triển nhằm đem đến sự hỗ trợ tốt nhất dành cho bạn.

Các trường thông tin nào của sản phẩm được tạo từ KiotViet được đồng bộ về Haravan ?
Sản phẩm được tạo lần đầu được đồng bộ tất cả trường thông tin, ngoại trừ trường mô tả. Sản phẩm được update (cập nhật lại) từ Kiotviet sẽ chỉ đồng bộ c...
Wed, 18 Jul, 2018 at 11:43 AM
Tại sao các phiếu Điều chỉnh, Điều chuyển không có tác dụng ?
Khi đã đồng bộ với KiotViet thì các phiếu Điều chỉnh, Điều chuyển tồn kho tại Haravan không có tác dụng, vì quy tắc đồng bộ giữa kiotviet và Haravan là hì...
Wed, 18 Jul, 2018 at 11:46 AM
Cần kiểm tra những vấn đề gì khi sản phẩm trong đơn hàng đồng bộ qua KiotViet bị lỗi ?
Đối với đơn hàng phát sinh từ website: Kiểm tra sản phẩm đã tồn tại ở Kiotviet chưa. Nếu sản phẩm đã tồn tại trên Kiotviet thì kiểm tra xem sản phẩm t...
Fri, 22 Jun, 2018 at 5:41 PM
Làm cách nào để sản phẩm tại KiotViet và Haravan có tên khác nhưng tồn kho vẫn giống nhau ?
Bạn thao tác như sau: Trang quản trị ➨ Ứng dụng ➨ Haravan kiotviet ➨ Cấu hình ➨ bỏ tick Cập nhật tên sản phẩm.
Wed, 18 Jul, 2018 at 11:49 AM
Làm sao để sản phẩm từ KiotViet đồng bộ về haravan theo dạng phiên bản A (a1, a2, a3..) ?
Có 2 cách: Thêm thuộc tính ở Kiotviet. Lưu và tạo sản phẩm mới cùng loại.
Fri, 22 Jun, 2018 at 5:50 PM
Tại sao sản phẩm đã hết hàng tại KiotViet nhưng trên Haravan vẫn báo còn hàng ?
Nguyên nhân là do đơn hàng được đặt từ Cửa hàng trên fanpage. Khi đó, việc cập nhật thay đổi từ Haravan sang Fanpage có thể bị trễ (theo quy tắc của Fa...
Mon, 7 Jan, 2019 at 11:31 AM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.