Google Ads by Haravan

[Beta] Hướng dẫn sử dụng tính năng đồng bộ giá khuyến mãi lên Google Merchant Center
TABLE OF CONTENTS Giới thiệu tính năng Xem thêm video Demo Hướng dẫn sử dụng Cách kiểm tra xem sản phẩm đã được cập nhật đúng giá khuyễn mãi chưa Giớ...
Thu, 10 Tháng 8, 2023 tại 4:08 CH
Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm lên Google Merchant Center từ Haravan
Nội dung Giới thiệu tính năng Hướng dẫn đồng bộ nhiều sản phẩm lên Google Merchant Center  Hướng dẫn đồng bộ từng sản phẩm lên Google Merchant Center ...
Mon, 22 Tháng 4, 2024 tại 10:54 SA
Hướng dẫn tạo chiến dịch mua sắm thông thường của Google Ads
Chiến dịch mua sắm thông thường (Standard Shopping Campaign) là một hình thức quảng cáo đặc biệt dành cho các sản phẩm cụ thể. Loại chiến dịch này sẽ hỗ trợ...
Thu, 21 Tháng 9, 2023 tại 3:16 CH
Các bước triển khai quảng cáo Google Ads tại Haravan
Dưới đây là 07 bước bắt buộc cần hoàn thành để đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng khi chạy quảng cáo Google thông qua Haravan  Bước 0: Quý khách vui l...
Mon, 25 Tháng 9, 2023 tại 3:49 CH

Cùng danh mục