Hướng dẫn bán hàng trên HaraRetail

Hướng dẫn tạo khách hàng mới và tra cứu khách hàng trên app HaraRetail
Ứng dụng HaraRetail hỗ trợ nhà bán hàng tạo khách hàng mới và tra cứu thông tin khách hàng một cách nhanh chóng. MỤC LỤC Hướng dẫn tạo khách hàng mới Hư...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 at 2:08 CH
Thiết lập cấu hình cửa hàng trên app HaraRetail
Phần thiết lập cấu hình sẽ bao gồm thông tin tài khoản và thiết lập các cấu hình cửa hàng như: Thiết lập cấu hình thanh toán Địa chỉ bán hàng Kết nối má...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 at 2:08 CH
Hướng dẫn tạo đơn hàng trên app HaraRetail
Bạn có thể tạo đơn hàng một cách nhanh chóng trên ứng dụng HaraRetail và có thể tra cứu đơn hàng từ các chi nhánh khác MỤC LỤC Tạo đơn hàng Thực hiện tạ...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 at 2:08 CH
Báo cáo cuối ngày HaraRetail
Báo cáo cuối ngày cho phép khách hàng theo dõi tất các giao dịch bán hàng trong 1 ngày. Từ đó, giúp các cửa hàng kiểm soát tình hình bán hàng trong ngày đượ...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 at 2:37 CH

Cùng danh mục