Cấu hình

Hướng dẫn cài đặt Web Push với Onesignal
Push notification là những tin nhắn do server đẩy xuống client thông qua một cổng cloud message nào đó rồi từ cổng này sẽ thông báo xuống máy chúng ta là có...
Mon, 25 Tháng 12, 2023 tại 4:11 CH
Hướng dẫn khắc phục tình trạng máy không thể truy cập vào website
Hiện tại người dùng sử dụng một số thiết bị có thể không truy cập được vào website sử dụng nền tảng của Haravan. Nguyên nhân của sự cố này là do tổ chức Let...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 2:13 CH
Hướng dẫn kiểm tra CRT và PRIVATE KEY có khớp nhau không?
Để có thể sử dụng SSL ngoài, trước tiên bạn cần phải có các chứng chỉ CRT và Private Key để Haravan có thể tích hợp vào website cho bạn. Lưu ý rằng 2 chứng ...
Tue, 26 Tháng 9, 2023 tại 9:31 SA
Tổng quan về bảo mật hai lớp
1. Tính năng bảo mật 2 lớp cho tài khoản Haravan Bảo mật 2 lớp là việc thêm một bước vào hoạt động đăng nhập thông thường. Nếu không có bảo mật 2 lớp, b...
Mon, 28 Tháng 8, 2023 tại 12:23 CH

Cùng danh mục