Bắt đầu một topic mới

Không gửi được kịch bản chăm sóc

Vấn đề: Shop setup Kịch bản chăm sóc gửi ra ngay lập tức nhưng không gửi được, lưu lại Kịch bản chăm sóc thì lại gửi ra được, nhưng KH sau đó được gắn kịch bản thì cũng không gửi được, phải inbox cho shop thì mới gửi được. Nhiều kịch bản phải gắn gỡ 2 lần mới gửi được.


Nguyên nhân:

- Gắn nhiều kịch bản nhưng chỉ gửi 1 kịch bản là do đang vi phạm lỗi quá giới hạn hình ảnh cho phép trong 1 tin nhắn. Chỉ cho phép gửi tối đa 10 ảnh trong 1 tin nhắn.

2022-07-11_15-03-59

- Khách hàng tại thời điểm có hành động gắn/gỡ/gắn kịch bản "Album DTH" nhiều lần. Nên tin nhắn trong hội thoại của khách Jason Ng bị gửi 2 lần không phải do delay mà do khách thao tác gắn gỡ 2 lần.

- Cùng thời điểm đó khách hàng có gắn thêm kịch bản "Album LVHT", "Album LHCX". Các kịch bản này không chạy nguyên nhân là do nội dung có chứa quá 10 ảnh.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận