Bắt đầu một topic mới

Tạo đơn hàng Harasocial nhận được tin nhắn xin số điện thoại để nhận được ưu đãi

Vấn đề: Tạo đơn hàng Harasocial nhận được tin nhắn xin số điện thoại để nhận được ưu đãi

telegram-cloud-photo-size-5-6215188689928172057-y


Nguyên nhân: Bên Haraloyalty sẽ có chiến dịch SMS Khách cũ giới thiệu khách mới kênh web/Hararetail/Harasocial), chiến dịch này bật thì đơn hàng phát sịnh trên kênh nào thì kênh đó sẽ nhận được tin nhắn tự động.


image


image


Khắc phục: Không thể tách lẻ từng kênh được nên tắt nếu không cần chạy chiến dịch.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận