Bắt đầu một topic mới

Phí vận chuyển tại Haravan khác phí ship khi tạo đơn trực tiếp tại hệ thống nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm ( GHTK)

Vấn đề : Đơn hàng phát sinh và nhà bán hàng xử lý đơn tại Admin Haravan => chọn nhà vận chuyển GHTK để giao hàng nhưng thấy phí ship cao ( như hình dưới )Vì vậy nhà bán hàng thử truy cập hệ thống của nhà vận chuyển GHTK nhằm tạo đơn thử thì thấy phí ship thấp hơn Nguyên nhân : sự chênh lệch phát sinh do đói với nhà vận chuyển GHTK thì phí được hiển thị tại admin Haravan = phí ship + phụ phí 

Ở tình huống của đơn hàng trên là do giá trị đơn hàng lớn hơn 3.000.000 VNĐ => chính sách nhà vận chuyển GHTK đối với đơn có giá trị lớn hơn hạn mức đó thì sẽ thu thêm phí bảo hiểm hàng hóa

Để an tâm về mức phí mà Haravan đang hiển thị tại admin thì nhà bán có thể hoàn tất đơn hàng tại GHTK để xem tổng tiền phải trả cho đơn nha.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận