Bắt đầu một topic mới

Vì sao khi đẩy đơn cho GHTK shop không chọn "Cho xem hàng" nhưng shipper vẫn cho xem hàng ?

Mô tả : Shop không tick chọn "Cho xem hàng" khi thực hiện giao hàng với Nhà vận chuyển GHTK. Tuy nhiên khi shipper của GHTK giao hàng vẫn cho phép người mua xem hàng


Nguyên nhân :

Nếu shop không tick chọn "Cho xem hàng" nhưng không ghi chú  đơn hàng,  theo vận hành của Nhà vận chuyển GHTK thì shipper vẫn có thể cho người mua xem hàng nếu họ yêu cầu. GHTK chỉ không cho xem hàng khi  đơn  đó có ghi chú rõ nội dung này.


Cách giải quyết:
1. Shop chủ động ghi chú cho các đơn "không được xem hàng" phần ghi chú của Haravan -->đồng bộ sang ghi chú của GHTK 


2. Tạo ghi chú cố định cho tất cả đơn GHTK bằng cách dùng ứng dụng di động. Cách thao tác như sau:

Chọn Tài khoản > Ghi chú cố định > Tuỳ chỉnh ghi chú > Chọn đối tượng áp dụng--> Sau khi lưu thiết lập thì tất cả các đơn sẽ được ghi nhận nội dung ghi chú shop đã nhập nhé !


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận