Bắt đầu một topic mới

Vì sao không thể sắp xếp lại được giá trị các thuộc tính ?

Mô tả vấn đề : Shop chọn "Sắp xếp giá trị thuộc tính" và chỉnh sửa vị trí các biến thể . Sau đó bấm Hoàn tất nhưng vị trí không thay đổi


Nguyên nhân : Lý do không sắp xếp được theo ý muốn là do có các biến thể đã bị xóa, giá trị thuộc tính trong biến thể bị xóa sẽ bị xếp cố định.


Cách xử lý trường hợp này :

  1. Shop gửi yêu cầu nhờ đội ngũ giao diện Haravan sắp xếp lại thứ tự ngoài website
  2. Tạo lại sản phẩm có đầy đủ giá trị thuộc tính (không xóa biến thể) để sắp xếp được theo ý muốn.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận