Bắt đầu một topic mới

Quy tắc hiển thị Breadcrumb của sản phẩm

Mô tả vấn đề : Breadcrumb của 1 sản phẩm ( vị trí đánh dấu trong hình ) sẽ hiển thị theo quy tắc nào ?


Quy tắc : Nếu sản phẩm thuộc nhiều nhóm, hệ thống sẽ hiển thị nhóm sản phẩm có số lượng sản phẩm nhiều nhất


LƯU Ý :  Quy tắc trên chỉ đúng đối với các theme mặc định. Trong trường hợp giao diện hiển thị không đúng với quy tắc trên, đó là do giao diện của Shop đã được tác động điều chỉnh của kĩ thuật Haravan. Nếu Shop cần kiểm tra lại thông tin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ cho đội ngũ của Haravan nhé !

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận