Bắt đầu một topic mới

KOV không đồng bộ tồn kho đúng do HRV không cập nhật số tồn lẻ

Ví dụ sản phẩm này trên KOV có số lượng tồn là 10.333

Trên HRV số lượng tồn 10 không khớp với KOV

==> Thì với trường hợp này HRV không cập nhật số tồn lẻ ( nghĩa HRV chỉ quản lý tồn số chẵn ) nên KOV tồn là số lẻ thì HRV sẽ không cập nhật đúng số tồn kho được. => Giờ chỉ có cách chỉnh lại tồn kho KOV số chẵn thì mới đồng bộ được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận