Bắt đầu một topic mới

Không gửi xác nhận đơn hàng Harasocial

Vấn đề:

Khi tạo đơn hàng trên Harasocial thành công nhưng ko gửi xác nhận đơn hàng cho người mua, có đơn được gửi đơn không gửi, dù đã cài đặt gửi đơn hàng.
Nguyên nhân:

Do Shop dùng nhiều App dẫn đến hội thoại đang bị chiếm quyền bởi app khác app Harafunnel, nên shop phải thay đổi chọn giao thức chuyển giao thành app “Haravan Funnel” thì sẽ gửi được đơn hàng.

image


Trường hợp thay đổi giao thức chuyển giao từ app khác sang app Haravan Funnel sẽ cần khách hàng tương tác lại với shop để hoàn tất việc chiếm quyền của Haravan Funnel. Gửi tin nhắn trên HaraSocial với nội dung là text/ảnh để hiển thị thông báo lỗi # 10 và nhấn để gửi lại để việc chiếm quyền của Haravan Funnel được hoàn tất.

Nếu sau khi thực hiện đặt "Haravan Funnel" thành người nhận chính nhưng vẫn xuất hiện lỗi # 10. Shop vui lòng kiểm tra lại và thực hiện thay đổi giao thức chuyển giao 1 lần nữa, vì có thể ở những nhân viên có quyền quản trị viên khác trong fanpage cũng có thể vào thay đổi giao thức chuyển giao.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận