Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng có trên Lazada nhưng không có trên Haravan

Vấn đề: Đơn hàng có trên Lazada nhưng không có trên Haravan


image


image


Nguyên nhân: Đơn hàng được tạo bên Lazada, khi buyer thao tác mua đơn hàng và chọn phương thức thanh toán không thành công (case unpaid đơn hàng , là thanh toán không thành công/thất bại) và buyer đã hủy luôn đơn này => những đơn như vậy sẽ không được đồng bộ về HRV


Cách xử lý:

- Hỏi khách hàng có xóa đơn trên HRV hay không

- Check xem trạng thái đơn hàng trên Lazada có phải là trạng thái hủy hay không (check thời gian đặt hàng và thời gian hủy cùng lúc hoặc không khác biệt nhiều)

- Nếu đúng thì báo với khách hàng trường hợp trên, vì đã hủy trên Lazada cũng không ảnh hưởng đến doanh thu/báo cáo


Các sàn thương mại khác:

- Tiki: chỗ sàn tiki, trước có issue là đơn bên mình có mà bên nó không có , là do buyer tạo đơn xong rồi hủy liền nên Tiki chưa tạo được đơn bên đó => nên mình sẽ không lấy đơn này về 

- Shopee: Đơn về bình thường dù thanh toán thất bại


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận