Bắt đầu một topic mới

LỖI TÀI KHOẢN OWNER KHÔNG FULL QUYỀN

Tài khoản chủ shop nhưng bị thiếu tính năng đã đăng xuất đăng nhập lại vẫn ko được, đã clear cache + ẩn danh + dùng trình duyệt khác cũng không được Nguyên nhân: Đang bật ở giao diện Zalo OA nên chỉ hiện thị cách tính năng của Zalo OA

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận