Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm đồng bộ từ website lên FB shop qua app FB Product Feed bị sai giá / Tồn kho

***Vấn đề: Khách hàng dùng app FB Product feeds đồng bộ sản phẩm từ website lên FB shop không đúng giá, và sản phẩm còn tồn kho nhưng ghi nhận hết hàng


>> Trường hợp không ghi nhận đúng giá:*** Nguyên nhân: Do khách hàng cập nhật giá bán ở admin giá bán cao hơn giá so sánh >> app đẩy giá so sánh (giá thấp hơn) qua FB shop

*** Giai pháp: Cập nhật lại giá so sánh lớn hơn hoặc bằng giá bán, sau đó cập nhật đồng bộ lại


>> Trường hợp không ghi nhận đúng tồn kho:


>> Nguyên nhân: Do FB chưa sync dữ liệu lên

>> Gỉa pháp: bấm cập nhật để đồng bộ lại data


Trên đây là nguyên nhân QC check cho trường hợp này, nếu team còn nguyên nhân khác thì bổ sung thêm nhé.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận