Bắt đầu một topic mới

Không chia sẻ được file PDF đơn hàng trên app Hararetail Mobile ?

Mô tả : Shop chọn đơn hàng > Xem hoá đơn > Chọn chia sẻ PDF


Tuy nhiên không tìm thấy kênh Messenger để chia sẻ file này


Nguyên nhân :  hiện tại Messenger không hỗ trợ việc share file PDF trực tiếp trên các thiết bị Android nên khi click biểu tượng PDF sẽ không thấy show app Messenger 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận