Bắt đầu một topic mới

Vì sao Giao diện Nội dung của Chatbot không thể chuyển về giao diện cũ ?

Mô tả: Fanpage của shop không có dòng thông báo như hình dưới để chuyển về giao diện cũ ( có tính năng phân chia thư mục )

Giao diện mới


Giao diện cũNguyên nhân :

--> Những page lần đầu kết nối vào app Harasocial sau ngày 20/02/2022 sẽ không có tính năng thư mục ở trang Nội dung, nên trang Nội dung sẽ không có dòng thông báo để quay về phiên bản cũ (có tính năng thư mục)

Những page được kết nối trước ngày 20/02/2022, có tính năng thư mục ở trang Nội dung nên sẽ có hiện dòng thông báo để quay về phiên bản cũ (có tính năng thư mục).

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận