Bắt đầu một topic mới

Harasocial - Tài khoản đã được phân quyền nhưng không tìm thấy tên để chỉ định

Mô tả: Shop đã phân quyền cho các tài khoản khác ( Quản trị viên/ Nhân viên trực chat ) nhưng khi vào khung hội thoại thực hiện chỉ định thì không thấy tên của các bạn này


Nguyên nhân & cách xử lý : Các tài khoản được phân quyền chưa thực hiện đăng nhập vào Harasocial sau khi được phân quyền nên hệ thống chưa ghi nhận tài khoản --> Chỉ cần các tài khoản đăng nhập vào thì shop sẽ có thể thực hiện phân quyền được !đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận