Bắt đầu một topic mới

Hội thoại ở Harasocial không ẩn thông báo tin nhắn SPAM dù đã chuyển hội thoại sang hộp thư chính ở Facebook

Mô tả : Shop vào hộp thư SPAM của Facebook thực hiện chuyển hội thoại ra hộp thư chính, tuy nhiên ở Harasocial vẫn hiển thị dòng thông báo tin nhắn đến từ SPAM


Cách xử lý : Shop cần phải bấm chọn "Gửi tin nhắn" và gửi phản hồi ra cho Khách hàng --> Sau đó sẽ không hiển thị thông báo nữa

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận