Bắt đầu một topic mới

Lỗi không hiển thị đầy đủ nội dung kịch bản có chứa chủ đề thông báo

Hiện tại khách hàng có cài đặt kịch bản chăm sóc

- Nếu nội dung chỉ cài đặt Tin Nhắn Thông Báo thì vẫn nhận được bình thường.- Nếu nội dung cài đặt Tin Nhắn Thông Báo + Hình Ảnh thì chỉ nhận được hình ảnh
Nguyên nhân: Rule facebook chỉ cho gửi tin nhắn đăng kí mỗi khách hàng 1 lần cho 1 chủ đề. => Nếu gắn kịch bản lần đầu tiên có chứa chủ đề thông báo thì khách hàng sẽ nhận đủ, nếu gỡ ra gắn lại hoặc gắn kịch bản khác có chứa cùng chủ đề thông báo đã được gửi ra cho KH thì kịch bản sẽ gửi các nội dung còn lại (Trừ chủ đề thông báo).

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận