Bắt đầu một topic mới

Facebook Comment không gửi comment tự động

Vấn đề: 

Không gửi comment tự động dù đã thêm bài đăng vào Facebook Comment
Nguyên nhân:

- Thời điểm comment tự động được gửi ra không phụ thuộc thời điểm đã chọn trong công cụ, thông thường sẽ chậm hơn để hạn chế tình trạng page bị Facebook quét.

- Công cụ Facebook Comment chỉ trả lời bình luận đầu tiên, không hoạt động đối với các bình luận thứ 2 trở lên trên cùng 1 bài viết.

- Khách hàng comment vào thời điểm trước khi bài đăng được thêm vào và kích hoạt công cụ Facebook comment. Nếu những khách hàng đó comment lại lần nữa vào bài đăng sau khi công cụ Facebook comment được kích hoạt thì sẽ nhận được phản hồi.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận