Bắt đầu một topic mới

Tệp Harasocial đồng bộ lên TK quảng cáo FB bị hao hụt nhiều

Vấn đề: 

Tệp Harasocial đồng bộ lên TK quảng cáo FB bị hao hụt nhiều
Nguyên nhân: 

Việc hao hụt có thể bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều yếu tố sau:

1. Matching rate của Facebook sẽ dao động từ khớp 30% -> 80% (hao hụt sẽ từ 20% -> 70%). 

2. Chưa đủ thời gian để Facebook Matching hết tệp segment. Thời gian dao động sẽ từ 1-7 ngày.


Ngoài ra, những rule của Facebook có thể khiến việc sync tập segment bị hao hụt:

1. Rule Số liệu duy nhất: Nhiều tài khoản Facebook thuộc cùng 1 user, Tài khoản FB ảo/ giả, ... Facebook sẽ filter và loại bỏ bớt segment. (https://www.facebook.com/business/help/283579896000936). 

2. Rule Retention: Facebook sẽ loại bỏ các segment có thời gian tương tác với page quá (90-180-365) ngày. https://www.facebook.com/business/help/419552341510847). 

3. Dữ liệu cung cấp cho Facebook chưa đủ chi tiết: Hiện tại phía mình không đủ thông tin của khách hàng nên mình chỉ sync lên Facebook dữ liệu PSID theo Page. (https://www.facebook.com/business/help/606443329504150?id=2469097953376494).


Khắc phục:

Theo dõi tiếp 7 ngày kể từ ngày đồng bộ segment để đảm bảo tập segment đã được đồng bộ đầy đủ.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận