Bắt đầu một topic mới

Điểm thưởng hiển thị không đúng

Vấn đề: Điểm thưởng hiển thị không đúng.
Nguyên nhân: 

1. Nếu sử dụng điểm thưởng và đặt đơn hàng nhưng chưa xác nhận thanh toán thì vẫn sẽ trừ điểm thưởng chiết khấu.

2. Nếu khách hàng tự huỷ đơn hoặc shop tự xoá đơn hàng đi thì điểm sử dụng chiết khấu vẫn trừ và ko được hoàn lại.

Trường hợp này điểm thưởng có thể bị lệch, do đơn hàng không thành công, điểm thưởng vẫn bị trừ nhưng lại không hiển thị trong nhật ký hoạt đông.


Khác phục: Do điểm thưởng sẽ không tự hoàn lại cho KH, nên shop sẽ thao tcas nhập file Điều chỉnh điểm thưởng để bổ sung lại điểm thưởng bị lệch cho KH.


image


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận