Bắt đầu một topic mới

Thêm Onesignal vào web

Vấn đề : Tích hợp Onesignal vào website nhưng không theo dõi được lượt Subcribe cho website, kiểm tra link ( bằng Google Console ) thì thấy bị lỗi 404. 

Khi tham khảo tài liệu thấy để khắc phục lỗi đó thì cần tải file JS lên admin để khắc phục. ( cách lấy file tham khảo  https://documentation.onesignal.com/docs/onesignal-service-worker-faq

=> vậy làm sao để tải file JS?


Hướng dẫn khắc phục : Làm theo các bước sau 

  1. Truy cập link  bên dưới để cài app Service worker vào admin ( lưu ý : phải dùng mail chủ để tích hợp app )
  2. Tải file SDK lên admin bằng app đó.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận