Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm không mua hàng được

Vấn đề : Truy cập link sản phẩm thì thấy có nút mua hàng nhưng bấm vào thì không mua hàng/đặt hàng đượcNguyên nhân : Do sản phẩm không check "Website" nên không cho bán hàng
Giải pháp : Nhà bán hàng chỉ cần truy cập vào sản phẩm và tick chọn lại hiển thị ở website nha.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận