Bắt đầu một topic mới

KHÔNG CHỈNH SỬA MENU CHỈNH TRONG HARASOCIAL

Vấn đề: Gói dịch vụ đang sử dụng là gói Scale nhưng không thể chỉnh sửa được menu chỉnh.
Nguyên nhân: Theo tình huống này thì là do menu đó đang được liên kết từ Haraloyalty qua Harasocial, nên sẽ không thể xóa được. 


Khắc phục:

Vào chiến dịch trong Haraloyalty để tắt chiến dịch đó thì bên Harasocial sẽ mất dòng Menu đó, sau đó vào Harasocial để Thêm menu để thêm mới.


image


image


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận