Bắt đầu một topic mới

LỖI KHÔNG XOÁ ĐƯỢC MÃ ƯU ĐÃI

MÔ TẢ VẤN ĐỀ:


Vấn đề 1: 

Đối với mã tẩu gỗ phía trên hệ thống không cho xoá và báo hiện 

Ưu đãi "TẪU GỖ CLASSIC ." đang gắn với các chiến dịch này nhưng chưa được sử dụng bởi khách hàng. Để xoá, bạn cần gỡ khỏi các chiến dịch sau.

Danh sách các chương trình đang sử dụng ưu đãi này:

TẪU GỖ CLASSIC 0đ

Tuy nhiên  tìm kiếm thì không có chiến dịch nào như vậy


Nguyên nhân: Hiện tại ưu đãi này đang được gắn vào chương trình đổi thưởng 

Cách khắc phục:  gỡ ưu đãi ở chương trình đổi thưởng rồi xoá cái ưu đãi đó 


Vấn đề 2: 


Đỗi với mã tẩu gỗ phía dưới hệ thống không cho xoá vì báo đã được tạo mã, tuy nhiên hiện tại hệ thống báo k được áp dụng với CTUD nào nhưng vẫn có 1 mã được tạo
Nguyên nhân: Lúc trước ưu đãi đã được áp dụng chương trình đổi thưởng TÀU GỖ CLASSIC 0đ với discount_id: 12999 rồi sau đó có user đổi thưởng ưu đãi này, và rồi seller gỡ ưu đãi này ra và gắn ưu đãi khác vào là TÀU GỖ CLASSIC 0đ với discount_id: 13005

Cách khắc phục:  Nếu khách hàng muốn xoá ưu đãi thì team sẽ support khách xoá ưu đãi cho khách

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận