Bắt đầu một topic mới

Gửi hình ảnh trong mục Sản phẩm bị lỗi trắng trang

Vấn đề: 


Gửi hình ảnh cho người mua trong mục Sản phẩm, thao tác chọn hình ảnh xong nhấn Enter, và gửi liên tục, sau đó sẽ nhảy ra trang trắng. Khi bấm quay về thì hình vẫn chưa được gửi đi thành công.


image


Nguyên nhân: 


Khi gửi liên tục hệ thống vẫn chưa gửi thành công hình ảnh này, đã phải load tiếp hình ảnh khác nên hệ thống không load kịp. Ngoài ra bên Haravan cũng đã cập nhật lại chức năng gửi sản phẩm liên tục để ngăn chặn tình trạng spam từ người dùng nên hệ thống sẽ nhảy ra trang trắng.


Khắc phục:


Khách hàng có thể sử dụng chức năng gửi dạng carousel (chọn nhiều sản phẩm và gửi 1 lần), hạn chế thao tác chọn và Enter để gửi từng sản phẩm.

image

image


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận