Bắt đầu một topic mới

Thay đổi giá bán khi tạo đơn tại App Haravan

Vấn đề :  Khi tạo đơn hàng bằng admin thì có thể chỉnh giá bán được. Nhưng khi tạo đơn bằng ứng dụng Haravan Mobile Seller thì không chỉnh được.Nguyên nhân : do giá sản phẩm không có màu khác nổi bật lên như giao diện PC thôi, thực tế là vẫn chỉnh giá bán lại được tại App . Thao tác như sau 

Lưu ý : Tại PC thì có thêm tính năng nhập giá trị bao nhiêu thì hệ thống hiểu giá bán mới là bấy nhiêu. Nhưng đối với app thì chưa hỗ trợ tính năng này, hiện app chỉ hỗ trợ giảm theo % hoặc số tiền thôi.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận