Bắt đầu một topic mới

Xóa bớt biến thể sản phẩm trong chiến dịch Google Smart Shopping

Vấn đề : Tôi có 1 sản phẩm gồm nhiều biến thể, tôi cần xóa bớt 1 vài biến thể tại chiến dịch đang chạy quảng cáo


Giải pháp : Nhà bán hàng có thể làm được nhưng cần phải đăng nhập Google Ads -> tìm chiến dịch cần thao tác => chọn đúng ID sản phẩm cần thao tác => bấm "loại trừ"


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận