Bắt đầu một topic mới

Gửi link thanh toán online cho khách hàng

Vấn đề : tạo đơn cho khách hàng tại Admin thì có gửi link thanh toán online cho khách được hay không ? 


Trả lời : Được. Thao tác như sau


Khi tạo đơn hàng, nhà bán hàng chọn "thanh toán sau" rồi chọn 1 cổng thanh toán online bất kỳ
Khi đó đơn hàng sẽ có giao diện như hình dưới. Nhà bán hàng chỉ cần nhấn vào "thanh toán" => chọn Copy link thanh toán rồi gửi cho khách hàng. Lúc này khách hàng sẽ truy cập link đó và nếu thanh toán thành công sẽ thanh toán cho đúng đơn hàng mà nhà bán đã tạo cho khách.


Lúc này, nếu khách hàng đổi cổng thanh toán khác so với cổng mà nhà bán hàng đã tạo ( ví dụ tạo đơn chọn Momo nhưng khách đổi qua thanh toán bằng Zalopay ) thì hệ thống sẽ ghi nhận phương thức thanh toán cho đơn hàng theo phương thức khách đã chọn


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận