Bắt đầu một topic mới

Lỗi gửi tin nhắn #10 - Messenger hiện kiểm soát đoạn chat khi người dùng đang trong quy trình đặt câu hỏi và trả lời tự động. Vui lòng chờ quy trình này kết thúc rồi thử lại

Mô tả vấn đề :

Shop gửi tin nhắn cho Khách hàng thì hệ thống báo lỗi không gửi thành công - Mã lỗi #10 Messenger hiện kiểm soát đoạn chat khi người dùng đang trong quy trình đặt câu hỏi và trả lời tự động. Vui lòng chờ quy trình này kết thúc rồi thử lại
Nguyên nhân :


Các hội thoại này phát sinh từ chiến dịch quảng cáo shop tạo trên Facebook,  tại  đây shop có thực hiện tạo các câu hỏi + câu trả lời tự  động khi thiết lập chiến dịch này.
Khắc phục vấn đề :

Shop vui lòng đợi khoảng 1 ngày để Facebook ngưng luồng phản hồi tự động từ bài quảng cáo, khi đó shop có thể gửi tin nhắn cho Khách hàng bình thường.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận