Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng LZD hoàn hàng không đồng bộ trạng thái về HRV

Hiện rule đồng bộ đơn hàng LZD chưa hỗ trợ trạng thái hoàn hàng về HRV.

VD đơn hàng này đã hoàn hàng LZD.

Nhưng HRV vẫn là đang giao hàng nên Shop phải huỷ đơn hàng đó tại HRV thì mới cập nhật tồn về lại HRV.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận