Bắt đầu một topic mới

Lỗi đồng bộ Shopee In onging/upcoming promotion, model price cannot be editted

- Khi đồng bộ sản phẩm lên sàn Shopee sẽ có sản phẩm báo lỗi như hình.

* Lỗi này có nghĩa : Sản phẩm đang được xét duyệt khuyến mãi ở Shopee nên không đồng bộ với Haravan được.

* Giải pháp để đồng bộ được : 1. Chờ hết khuyến mãi sản phẩm này thì thực hiện đồng bộ lại.

                                                    2. Nếu muốn đồng bộ thì bỏ tích đồng bộ Giá giữa Haravan và Shopee đi.


- Nhưng nếu báo lỗi này thì sản phẩm đó vẫn đồng bộ tồn kho 2 bên Haravan và Shopee chỉ là không đồng bộ giá thôi.


Nên Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 giải pháp để đồng bộ sản phẩm.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận