Bắt đầu một topic mới

Lỗi không xem được hội thoại từ kênh Instagram

Mô tả vấn đề :

Các tin nhắn từ kênh Instagram không hiển thị thông tin, báo lỗi "Không có dữ liệu tin nhắn từ KH..."


Nguyên nhân và cách khắc phục :
Do Facebook yêu cầu cập nhật lại quyền kết nối Instagram, shop chỉ cần vào Cài đặt Fanpage > Instagram bấm Xem lại kết nối và refresh lại Harasocial thì tin nhắn sẽ đồng bộ về lại.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận