Bắt đầu một topic mới

Mô tả sản phẩm giới hạn 80 ngàn kí tự và cách tính như thế nào?

Vấn đề: 


Hệ thống báo không thể cập nhật Mô tả sản phẩm vì lí do: Mô tả sản phẩm không được vượt quá 80000 kí tự
Giải thích:


Hệ thống Haravan là nền tảng sử dụng chung cho các website, việc giới hạn số lượng kí tự này là một yếu tố cần thiết để duy trì sự ổn định của hệ thống cũng như đảm bảo cải thiện tốc độ load trang cho website. Ngoài ra vì đặc thù website của Haravan là website thương mại điện tử, bán hàng nên giới hạn kí tự mô tả sản phẩm Đứng ở vai trò của khách hàng, Haravan nhận thấy một bài viết trong 80.000 kí tự là đủ thể hiện các thông tin của sản phẩm và đứng ở vị trí là khách hàng sẽ dễ dàng nắm bắt được thông tin sản phẩm.


Cách tính số lượng kí tự:


Nhiều shop thắc mắc vì sao kí tự trong bài viết, copy ra word thấy khoảng 20 000 kí tự ( dưới 80 000 kí tự nhưng hệ thống không cho lưu lại và báo lỗi vượt quá 80 000 kí tự). Nguyên nhân: hệ thống Haravan tính kí tự theo mã HTML ( bao gồm kí tự chữ, mã hóa link hình ảnh, và kí tự định dạng HTML)


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận