Bắt đầu một topic mới

Không ẩn được bình luận

Vấn đề: Khách hàng đã bật tính năng ẩn bình luận trong Trợ lý chat nhưng kiểm tra vẫn đọc được bình luận.


Nguyên nhân: 


Trường hợp 1: Khách hàng đang xem comment của chính mình hoặc của bạn bè trên Facebook thì vẫn sẽ thấy comment đã ẩn.


Trường hợp 2: Khách hàng xem ở chế độ page trên Facebook cũng thấy được các comment đã ẩn.


Trường hợp 3: Các comment trên livestream sẽ không tự động ẩn ngay lập tức mà sẽ có độ trễ, không như các bài post thường, vì vậy xem livestream trực tiếp vẫn thấy được comment đã ẩn.


Trường hợp 4: Comment không load được về Harasocial,  chức năng ẩn được cấu hình trên Harasocial không hoạt động, do cấp thiếu quyền đổ comment về trang. Khách hàng có thể thao tác cấp lại quyền thì luồng comment đó sẽ hoạt động trở lại. Lưu ý, các hội thoại bị mất trong thời gian bị cấp thiếu quyền chị khi khách hàng chủ động tương tác lại thì nó mới đổ về Harasocial.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận