Bắt đầu một topic mới

Vì sao Thời gian trả lời trung bình trên báo cáo Nhân viên Harasocial (theo hội thoại) quá dài ?

Mô tả vấn đề : Nhân viên trực chat A luôn trả lời hội thoại của Khách hàng nhanh chóng, nhưng khi kiểm tra Báo cáo Nhân viên > Theo hội thoại ở Harasocial ( hình mô tả ) thì Thời gian trả lời trung bình trả về số liệu quá lớn.
Nguyên nhân và vận hành của hệ thống :

Hệ thống sẽ tính thời gian Trả lời trung bình của tất cả nhân viên có tương tác nhắn tin với Khách hàng ở bất kì hội thoại nào. Thời gian trả lời sẽ được tính từ tin nhắn gần nhất của Khách  đến thời gian nhân viên  đó trả lời.


Vd: Hội thoại được chỉ định cho Nhân viên A, tuy nhiên nhân viên B và C vào trả lời tin nhắn thì vẫn tính thời gian cho B và C.

Khách hàng nhắn tin lúc 12g00, nhân viên A đã trả lời lúc 12g01 --> Thời gian phản hồi của A là 1 phút

Sau đó nhân viên B trả lời tiếp lúc 12g10 --> thời gian phản hồi của B là 12g10 - 12g00 = 10 phút

Nhân viên C trả lời tiếp lúc 12g30 --> thời gian phản hồi của C là 12g30 - 12g00 = 30 phútCách giải quyết : Nhân viên có thể dùng Facebook để gửi tin nhắn tiếp tục cho khách hàng trong trường hợp thời gian từ tin nhắn gần nhất đã quá dài để tránh ảnh hưởng đến số liệu báo cáo của nhân viên đó


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận